Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Başkan
Yüksekokul Müdürü

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hasan SUCU
Üye
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Gökhan GÜLHAN
Üye
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AKSUNGUR
Üye
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Semiha KILIÇASLAN
Üye
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ayşe LEVENT
Üye
Geleneksel El Sanatları
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi A. Beyzade DEMİRPOLAT
Üye
Elektronik ve Otomasyon
Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Emrah GÜRKAN
Üye
Elektrik
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aydan ÇAM
Üye
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Zeliha KOCA
Üye
Bankacılık ve Sigortacılık
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ş. Engin ŞAHİN
Üye
Bilgisayar Teknolojileri
Bölüm Başkanı
Turkish