Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Başkan
Yüksekokul Müdürü

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hasan SUCU
Üye
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Gökhan GÜLHAN
Üye
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AKSUNGUR
Üye
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi A. Beyzade DEMİRPOLAT
Üye
Mekatronik
Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Semiha KILIÇASLAN
Üye
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölüm Başkanı
Tahir ÇELEBİ
Raportör
Yüksekokul Sekreteri
Turkish