Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Öğrenci Danışman Listesi

 

 

Bilgisayar Programcılığı Programı
1. Sınıf Öğr. Gör. Ş. Engin ŞAHİN engin.sahin@ozal.edu.tr
2. Sınıf Öğr. Gör. Mücahit KARADUMAN mucahit.karaduman@ozal.edu.tr
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Öğr. Gör. Gamze ERGİN gamze.ergin@ozal.edu.tr
Elektrik Programı
Öğr. Gör. Emrah GÜRKAN emrah.gurkan@ozal.edu.tr
Mekatronik Programı
Öğr. Gör. A. Sait ERGİN sait.ergin@ozal.edu.tr
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Öğr. Gör. Zeliha KOCA zeliha.koca@ozal.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Öğr. Gör. Aydan ÇAM aydan.cam@ozal.edu.tr
Otomotiv Teknolojisi Programı
Dr.Öğr.Üyesi Serhat AKSUNGUR serhat.aksungur@ozal.edu.tr
Turkish