Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hanifi AYSÖNDÜ
Başkan
Yüksekokul Müdürü

Özgeçmiş

Hasan Sucu
Öğretim Görevlisi

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye

Serhat AKSUNGUR
Dr.Öğretim Üyesi

Üye

Semiha KILIÇASLAN
Dr.Öğretim Üyesi

Üye

Emrah GÜRKAN
Öğretim Görevlisi

Üye

Zeliha KOCA
Öğretim Görevlisi

Üye

Aydan ÇAM
Öğretim Görevlisi

Üye

Ayşe LEVENT
Öğretim Görevlisi

Üye

A. Beyzade DEMİRPOLAT
Dr.Öğretim Üyesi

Üye

Ş.Engin ŞAHİN
Öğretim Görevlisi

Üye

Turkish