Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Erasmus Farabi Mevlana Bölüm Koordinatorleri

ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ERASMUS, MEVLANA, FARABİ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm Adı

Adı  Soyadı

E-posta adresi

Bilgisayar Teknolojileri

Ögr. Gör. Ş. Engin ŞAHİN

engin.sahin@ozal.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi Semiha KILIÇASLAN

semiha.kilicaslan@ozal.edu.tr

El Sanatları

Öğr. Gör. Ayşe LEVENT

ayse.levent@ozal.edu.tr

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Emrah GÜRKAN

emrah.gurkan@ozal.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT

ahmetb.demirpolat@ozal.edu.tr

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Zeliha KOCA

zeliha.koca@ozal.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AKSUNGUR

serhat.aksungur@ozal.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Aydan ÇAM

aydan.cam@ozal.edu.tr

ARAPGİR MESLEK YÜKSEKOKULU ERASMUS, MEVLANA, FARABİ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm Adı

Adı  Soyadı

E-posta adresi

Bilgisayar Teknolojileri

Ögr. Gör. Ş. Engin ŞAHİN

engin.sahin@ozal.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Dr. Öğr. Üyesi Semiha KILIÇASLAN

semiha.kilicaslan@ozal.edu.tr

El Sanatları

Öğr. Gör. Ayşe LEVENT

ayse.levent@ozal.edu.tr

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Emrah GÜRKAN

emrah.gurkan@ozal.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Beyzade DEMİRPOLAT

ahmetb.demirpolat@ozal.edu.tr

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Zeliha KOCA

zeliha.koca@ozal.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AKSUNGUR

serhat.aksungur@ozal.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Aydan ÇAM

aydan.cam@ozal.edu.tr

Turkish