Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

YKS 2. EK YERLEŞTİRME KAYIT DUYURUSU

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

YKS 2. EK YERLEŞTİRME 2021-2022 KAYIT DÖNEMİ

 KESİN KAYIT DUYURUSU

https://oidb.ozal.edu.tr/?p=9351

2021–2022 Eğitim–Öğretim Yılında Üniversitemize 2.Ek Yerleştirme tercihleri sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler kayıtlarını 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen aday öğrenciler 26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında yerleştirildikleri Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt Bürolarında yüz yüze kayıt yaptırabilecektir.

2021-YKS 2.Ek Yerleştirme tercihleri sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumundan mezun olmamış öğrencilerden

26 Ekim-01 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuranların geçici kayıtları, mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde de asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

E- Devlet üzerinden veya yüz yüze Kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları ilgili  öğrenci işleri birimlerince yapılacaktır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimizden e-devlet kaydı yapan öğrencilerimiz Bilgi Formunu https://obs.ozal.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresine girdiklerinde doldurabilirler. Bu bilgi formu e-devlet kaydı yerine geçmez. Şahsen kayıt yapacak öğrencilerimizin internet üzerinden Bilgi Formunu doldurarak kayda gelmeleri gerekir. Bilgi Formunu doldurma işlemleri 26 Ekim 2021 tarihinden başlayarak gerçekleştirilebilecektir

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz öğrenci numaralarını aşağıda verilen internet adresinden alabileceklerdir.

İnternet Adresi: http://obs.ozal.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx

Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Söz konusu öğrenciler Üniversitemize kayıt yapmadan önce kayıtlı bulundukları Yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmeleri  gerekmektedir.

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)

a)Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

b)Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

c)Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

d)E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır.

e)Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

f)Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “Barkodlu Çıktı” belgenizi mutlaka alınız.

NOT: E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN AYRICA KAYIT İÇİN ÜNİVERSİTEMİZE GELMELERİNE GEREK YOKTUR.

 

YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ :

a)Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

c)Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

d)Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

e)Belirtilen tarihler  arasında  kaydını  yaptırmayan  aday  herhangi  bir  hak  iddia edemez.

f)Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemiz ilgili birimine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler

(E- Devletten kayıt yap(a)mayan öğrenciler için)

a)Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile bir adet ön arka yüzü çekilmiş fotokopisi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

b)ÖSYM Yerleştirme Belgesinin internet çıktısı

c)C. nüfus cüzdanının ve/veya Kimlik Kartının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)

d)4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

e)Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince askerlik şubesine yönlendirilenlerden askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.

f)Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM Ek Yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.

Not: Normal Öğretim (Birinci Öğretim) Programlarına kesin kayıt yaptıranların öğrenim katkı payları Devlet tarafından karşılanacaktır. Kendilerinde herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.

Ancak daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrenciler yerleştirildikleri programın katkı payına tabii olacaklardır.

Kayıtlar; yerleştirildiğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulunun bulunduğu merkezlerde yapılacaktır. Kayıt adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT ADRESLERİ 

(26-31 Ekim 2021 Tarihleri arasında E-Devlet kapısından kayıt yapan adayların  kayıt için ayrıca gelmelerine gerek yoktur. (Daha sonraki süreçte e devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerden başka herhangi bir evrak istenmeyecektir.)

 

Fakülte/ Yüksekokul Kayıt Tarihleri Adres
ZİRAAT FAKÜLTESI 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI

 

26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER FAKÜLTESI

 

26 Ekim-01 Kasım 2021 İkizce Mahallesi 44900 Yeşilyurt / MALATYA

Yeşilyurt Yerleşkesi

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
TIP FAKÜLTESİ 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SIVIL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

 

26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 Doğu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:42/1 Akçadağ/MALATYA
ARAPGIR MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 Kayakesen, Keban Arapgir Yolu, 44800 Arapgir/Malatya
BATTALGAZI MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
DARENDE BEKIR ILICAK MESLEK YÜKSEKOKULU  

 

26 Ekim-01 Kasım 2021

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Hacı Derviş Mah. Nazım Turgut Cad. No:4 Darende/MALATYA
DOĞANŞEHIR VAHAP KÜÇÜK       MESLEK YÜKSEKOKULU  

 

26 Ekim-01 Kasım 2021

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu Karşıyaka Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Kapı:91/1 Doğanşehir/MALATYA
HEKIMHAN MEHMET EMIN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu, Hekimhan / MALATYA
KALE TURIZM VE OTEL İŞLETMECILIĞI MYO. 26 Ekim-01 Kasım 2021 Düztarla Mahallesi Sahil Yolu Caddesi, Kale/MALATYA
YEŞILYURT MESLEK YÜKSEKOKULU 26 Ekim-01 Kasım 2021 İkizce Mahallesi 44900 Yeşilyurt / MALATYA

Yeşilyurt Yerleşkesi

Turkish