Bilgisayar Programcılığı Programı

 Meslek ve Dal Tanımı
Bilgisayar Programcılığı: 5. Seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bilgisayar kullanımı, yazılım tasarımı, web tasarımı, bilgi güvenliği, donanım bakım onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi için gerek duyulan bilgisayar teknikeri yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının, yazılım geliştirme, masa üstü yayıncılık, bilgisayar ağları ve internet servisleri yanında, tüm bilgisayar uygulamaları alanlarında programcı, sistem yöneticisi, operatör gibi görevleri yürütebilecek şekilde donatılmış olarak yetiştirilmiş olması amaçlanmaktadır.
Amaç
Bilgisayar Programcılığı, tüm dünyaya paralel olarak Türkiye’de de hızla gelişen ve neredeyse her iş koluna uygulanabilen bir meslek haline gelmiştir. Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak vasıflı insan gücünü yetiştirmektir.
Bilgisayar teknolojileri konusunda çalışacak, görevi itibariyle üst mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisden daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik eleman olan teknikerler yetiştirmektir. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.
Bilgisayar Teknikeri, yönetime karşı çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş yazılım teknisyenlerinin çalışmalarına nezaret edebilir. Tekniker, yüksek düzeyde uygulama becerilerine sahip olacak ve ileri enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilecektir. Buna göre verilecek eğitim sonucunda öğrencinin hata bulma, problem çözme, karar verme ve işlem planlaması konularında yetenek kazanması beklenir.
Bilgisayar Programcılığı programının amacı; iş hayatının ve toplumsal yaşamın bilgi toplama ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak vasıflı insan gücünü yetiştirmektir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” ünvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genelde bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadırlar. Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketlerin bilgi-işlem merkezleri oluşturmaktadır.
5-Dikey Geçiş İmkânları 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrenciler, aşağıdaki örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.