Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

DERS İÇERİKLERİ

1.    Dönem

1.1.  101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Sabit ve Değişkenler, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Sıralı Dosyalar, Rastgele Erişimli Dosyalar

1.2.  103 GRAFİK VE ANİMASYON I

Program Giriş Ayarları, Araç  Paneli, Vekt ouml;r Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler, Katman İşlemleri, Dilimler  ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slâyt Gösterisi, Optimizasyon ve Dışa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile Çalışma, Temel Animasyon oluşturma işlemleri.

1.3.  105 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ

İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları.

1.4.  107 AĞ TEMELLERİ

Bilgisayar Ağları, Ağ Kabloları, Ağ Adresleme, Paylaşım ve Güvenlik, Ağ Çevre Birimleri

1.5.  109 BİLGİSAYAR DONANIMI

Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları

1.6.  131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, haber grupları / forumlar, Web tabanlı öğrenme, kişisel Web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

1.7.  151 MATEMATİK

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri

1.8.  153 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İnkılâp kavramı, bölümleri / diğer kavramlar / dersin konusu ve ana fikri, Osmanlı devletinin genel yapısı, çöküş nedenleri, Osmanlı devletindeki reform hareketleri, Tanzimat dönemi, meşrutiyet dönemi, Trablus ve balkan savaşları, I. Dünya savaşı, fikir akımları, Mondros mütarekesi, Anadolu’nun paylaştırılması ve İzmir’in işgali, İstanbul’un işgali, milli dernekler, azınlık dernekler, yeni Türk devletinin kuruluşu, Atatürk’ün samsun’a çıkışı, Amasya genelgesi, Erzurum kongresi, Sivas kongresi, Amasya görüşmeleri, son Osmanlı meclisi, misak-ı milli, T.B.M.M. açılışı, meclis yapısı, iç ayaklanmalar, Sevr antlaşması, I. ve II. Savaşları, Eskişehir – Kütahya savaşları, Sakarya meydan savaşı, büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Lozan antlaşması.

1.9.  155 YABANCI DİL I

1.10.                157 TÜRK DİLİ I

Dil, diller ve Türk dili, dilin insan hayatındaki önemi, dillerin doğuşu ve dilin özellikleri, Türk dilinin özellikleri, dilbilgisi, sözcük, cümle, bunların iletişim açısından önemi, yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları/ kelime türleri, kelimelerin ses ve şekil yapısı, isim, fiil, zarf ve edatların okunuşları, türleri ve bunların Türkçe de kullanılışları, anlatımın öğeleri ve türleri, ana düşünce ve yardımcı düşünceler, konu ve konu türler,, açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri (diksiyon).

1.11.                191 BEDEN EĞİTİMİ I *

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı, Tarihçesi, Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi , Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi , Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme , İlk Yardım ve Rehabilitasyon , Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri , Uygulamalar.

1.12.                193 GÜZEL SANATLAR I *

Güzel sanatlar dersini seçen öğrenciler kara kalem ve yağlı boya resim yaparak uygulama sırasında bunların tekniklerini de öğrenmektedirler

2.    Dönem

2.1.  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir  Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması,Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Gelişmiş Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.

2.2.  104 GRAFİK VE ANİMASYON II

Animasyon Temelleri, Grafikler, Metin İşlemleri, Semboller, Animasyon Teknikleri, Ses ve Video İşlemleri, Ekranlar, Bileşenler, Dinamik Veriler, Yazılım Optimizasyonu, Animasyon Dosyalarının Yayınlama Ayarları, Eylemler Paneli, Temel Programlama Yapıları, Nesneler, Fonksiyonlar, Sunucu Taraflı İşlemler.

2.3.  106 VERİ TABANI I

2.4.  108 WEB TASARIMININ TEMELLERİ

2.5.  110 İŞLETİM SİSTEMLERİ

İşletim Sistemlerinin Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, İşletim Sistemlerinin Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Program Kurma ve Güncelleme, Dosya ve Dizin Paylaşımı

2.6.  152 MESLEKİ MATEMATİK

Analitik ve nümerik çözümler, Matris ve matris işlemleri, Hata analizi, Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Eğri uydurma yöntemleri, İnterpolasyon teknikleri Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.

2.7.  154 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

altanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Kıyafet Düzenlenmesi, Şapka İnkılâbı, Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu, Tarikatların Kaldırılması, Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması, Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler, 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı, Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları, Eğitim İnkılabı, Önemi, Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler, Eğitim Aksaklıkları, 1924 Devrim Yasalarının Önemi, Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi, Çok Partili Dönem, Terakkiperver ve Serbest Fırka, Parti Tanımı Demokrasi Kavramı, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri, Milli Bağımsızlık, Milli İrade, Milli Beraberlik, Yurtta ve Dünyada Barış, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Atatürk Devri Dış Politikası, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı, Hatay Sorunu.

2.8.  156 YABANCI DİL II

2.9.  158 TÜRK DİLİ II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma, Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma, Yazıların İncelenmesi, Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma, Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları.

2.10.                192 BEDEN EĞİTİMİ II *

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı Tarihçesi Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme İlk Yardım ve Rehabilitasyon Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri Uygulamalar

2.11.                194 GÜZEL SANATLAR II *

Resim : Sanatın Genel ve Özel Anlamda Tanımı , Resim Akımları , Eleştiriler ve Uygulamalarla Resim Bilgileri , Kompozisyon Bilgileri , Tasarım ve Yöntemler , Klasik Tors Çalışmaları , Karakalem, Füzen, Pastel, Cam Boyası, Guaj, Suluboya, Kolaj ve Yağlıboya , Yıl Sonunda Sergi.

Fotoğraf : Fotoğrafın Tarihçesi , Işık, Renk ve Filtre , Siyah-Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması , Makine Bilgisi, Tipler, Objektif, Diyafram ve Enstantane, Ölçüm ve Pozlandırma , karanlık Oda Bilgileri , Kompozisyon , Fotografik Düşünüş , Baskı ve Baskı Malzemelerinin Tanıtımı , Röprodüksiyon Teknikleri.

3.    Dönem

3.1.  201 WEB EDİTÖRÜ

WEB Editörü Temel Araçları, Metin İşlemleri, Tablo İşlemleri, Çoklu Ortam İşlemleri, Çoklu Ortam İşlemleri, Bağlantılar, Çerçeve İşlemleri, Şablonlar, Kütüphane İşlemleri, Form İşlemleri, Etkile

3.2.  203 VERİ TABANI II

Sql komutları, Fonksiyonlar, Sanal Tablolar, Saklı Yordamlar, Tetikleyiciler, İndeksler, Kullanıcı Yönetimi, Performans analizi ve iyileştirmeler, Veri aktarımı.

3.3.  205 GÖRSEL PROGRAMLAMA I

G ouml;rsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, Formlar ve özellikleri, Standart nesneler, Giriş ve mesaj pencereleri Diyalog pencereleri, Gelişmiş nesneler, Operatörler, Fonksiyonlar, Karar yapıları ve döngüler, Diziler, Grafik uygulamaları, Raporlama uygulamaları, Olaylar, hatalar ve yönetimi.

3.4.  207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I

Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri , XML ve WEB servisleri

3.5.  209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I

Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek ve Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek VE Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek, Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek ve Projeyi Sunmak, Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak

3.6.  211 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ

Temel İnternet Kavramları (TCP/IP, İstemci- Sunucu Mimarisi, HTTP, HTTPS, SMTP, DNS, FTP, Telnet, Proxy Server, URL,WWW). Güncel internet teknolojileri, konuyla ilgili ayrıntılı örnek uygulamalar ve Proje sunumu.

3.7.  213 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

İçerik Yönetim Sistemi, Site Yönetimi, İçerik Yönetimi, Bileşen Yönetimi, Eklenti Yönetimi, Araçların Yönetimi

3.8.  215 WEB PROJESİ YÖNETİMİ

WEB sitesinin ihtiyaçları, WEB sitesi tasarlama, WEB sitesi yayına hazırlık işlemleri, WEB sitesi yayınlama işlemleri, WEB sitesi güvenlik ayarları, WEB sitesini yedekleme işlemleri, WEB sitesini bakım işlemleri.

3.9.  217 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ

Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri. Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı

3.10.                219 JAVA UYGULAMLARI

Java platformu ve uygulama temelleri. Çoklu platform programlama teknikleri yöntemlerinin Java uygulamaları ile verilmesi ve nesne tabanlı programlama tekniklerini Java üzerinde uygulanması. Örnek uygulamalar geliştirme, grafiksel ara yüz tasarımı tekniklerinin javaya uyarlanması ve kullanımı.

3.11.                221 İŞLETME YÖNETİMİ I

Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek , Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

3.12.                223 SİSTEM BAKIM ONARIM

Bilgisayar ortamı için koruyucu bakım yapmak, Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapmak, Donanımsal sorunları gidermek, Yazılım sorunlarını gidermek, işletim sistemleri sorunlarını gidermek, Ağ sorunlarını gidermek, Açık kaynak kodlu işletim sistemi sorunlarını gidermek

3.13.                225 SAYISAL ELEKTRONİK

Binary Sayı Sistemleri, Mantık Kapıları, Boolean Cebir ve Sadeleştirme, Karmaşık Lojik Devreler, Flip Flop Devreleri, Sayıcılar ve Shift Register.

4.    Dönem

4.1.  202 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

Sunucu İşletim Sistemi, Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi, Dosya Sistemi, Disk Kümeleme Sistemleri (Raid), Dosya ve Dizin Yönetimi, Veri Paylaşımı ve Güvenliği, Yedekleme ve Geri Yükleme, Active Directory Yapısı, Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi, Gelişmiş Hesap Yönetimi, Tcp/Ip Ağları, Ağ Yazdırma Hizmetleri, Dhcp Hizmeti, Wıns Hizmeti, Dns Hizme

4.2.  204 MESLEKİ YABANCI DİL

Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları, Program dilinde kullanılan terimler, Bilgisayar çevre birimleri dokümanları

4.3.  206 GÖRSEL PROGRAMLAMA II

Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Yerel veritabanında verileri işlemek, Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak, Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek, Uzak veritabanında verileri işlemek, Basit sorgulamalar yapmak, İstatistiksel sorgulamalar yapmak, Veritabanından grafikler elde etmek, Veritabanından raporlama yapmak, Bileşen oluşturmak ve eklemek, Yardım dosyaları hazırlamak, Veritabanı kurulum seti hazırlamak, Program kurulum seti hazırlamak.

4.4.  208 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II

Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri, XML uygulamaları ve web servisleri

4.5.  210 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II

Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek ve Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek VE Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek, Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek ve Projeyi Sunmak, Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak

4.6.  212 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standard

4.7.  214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

4.8.  216 İŞLETME YÖNETİMİ II

Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak , İnsan Kaynaklarını Planlamak , İşgören Adayı Bulmak , İşgöreni Seçmek , İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek , İşgören Performansını Değerleme , İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak , Kariyer Planlaması Yapmak , İş Değerleme, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak ve Ücretlendirmek, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması , Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme , Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek , Tutundurma Politikalarını Belirlemek , Dağıtım Politikalarını Belirlemek , Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek , Borç ve Alacakları Yönetmek , Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek

4.9.  218 E- TİCARET UYGULAMALARI

Temel internet – web geliştirme teknolojilerinin tanıtılması, web programla mantığını oluşturulması. HTML, CSS, Javascript konuları hakkında temel bilgiler, dinamik web sayfaları için kullanılabilecek teknolojiler. PHP programlama yapısı, komutlar, nesneler, veritabanı işlemleri(MYSQL) , Linux sunucu yönetimi ve dönem sonu projesi(E-Ticaret).

4.10.                220 MESLEK ETİĞİ

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

4.11.                222 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Mobil uygulama platformlarının tanıtımı, mobil cihazlar hakkında bilgi,  işletim sistemleri için tekil ve çoğul uygulama geliştirme. Uygulama geliştirme platformları ve örnek uygulamalar.

4.12.                224 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

4.13.                226 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ

Ağ Güvenliği  ,Yedekleme , Antivirüs Kurma , Güvenlik Duvarı,  Ağ İzleme ve Kontrol Programları , Güvenlik sertifikaları, Temel Şifreleme Algoritmaları ve uygulamaları.

4.14.                228 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İşçi sağlığı ve meslek hastalıkları, iş güvenliği ve yönetim politikası , iş güvenliği mevzuatı , iş alanlarındaki iş güvenliği mevzuatları , iş kazaları ve türleri , makine ve teçhizat bilgisi, raporlama ve ilk yardım.

DERS LİSTESİ

I. Dönem
Kod Ders Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 3 1 4 4
103 GRAFİK VE ANİMASYON I 2 1 3 4
105 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ 2 1 3 4
107 AĞ TEMELLERİ 2 0 2 3
109 BİLGİSAYAR DONANIMI 2 2 2 2
131 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 3 4
151 MATEMATİK 3 0 3 3
153 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
155 YABANCI DİL I 2 0 2 2
159 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
191 BEDEN EĞİTİMİ I * 0 1 0 0
193 GÜZEL SANATLAR I * 0 1 0 0
II. Dönem
Kod Ders Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
102 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 4 1 5 5
104 GRAFİK VE ANİMASYON II 2 1 3 4
106 VERİ TABANI I 3 1 4 4
108 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 2 1 3 4
110 İŞLETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 3
152 MESLEKİ MATEMATİK 3 0 3 3
154 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2
156 YABANCI DİL II 2 0 2 2
158 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
192 BEDEN EĞİTİMİ II * 0 1 0 0
194 GÜZEL SANATLAR II * 0 1 0 0
III. Dönem
Kod Ders Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
201 WEB EDİTÖRÜ 3 0 3 4
203 VERİ TABANI II 3 1 4 4
205 GÖRSEL PROGRAMLAMA I 3 1 4 4
207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I 3 1 4 4
209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I 3 1 4 4
211 İNTERNET TEKNOLOJİLERİ 2 0 2 3
213 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ 2 0 2 3
215 WEB PROJESİ YÖNETİMİ 2 0 2 3
217 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ 2 0 2 3
219 JAVA UYGULAMLARI 2 0 2 3
221 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 0 2 3
223 SİSTEM BAKIM ONARIM 2 0 2 3
225 SAYISAL ELEKTRONİK 2 0 2 3
IV. Dönem
Kod Ders Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
202 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 3 1 4 4
204 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 2 2
206 GÖRSEL PROGRAMLAMA II 3 1 4 4
208 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II 3 1 4 4
210 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II 3 1 4 4
212 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 0 2 3
214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 3
216 İŞLETME YÖNETİMİ II 2 0 2 3
218 E- TİCARET UYGULAMALARI 2 0 2 3
220 MESLEK ETİĞİ 2 0 2 3
222 MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME 2 0 2 3
224 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ 2 0 2 3
226 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİ 2 0 2 3
228 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 2 0 2 3